Lễ ra mắt Giải pháp Quản lý Bán hàng toàn diện Pos3d

Lễ ra mắt Giải pháp Quản lý Bán hàng toàn diện Pos3d

Được xây dựng dựa trên 16 năm kinh nghiệm của các đối tác lớn trên thế giới trong lĩnh vực 3D, POS 3D vượt trội hơn hẳn so với các phần mềm bán hàng sẵn có trên thị trường nhờ thiết kế riêng cho các nhu cầu đặc thù ngành vật liệu xây dựng cũng như khả năng triển khai diện rộng

No Comments

Post A Comment