4 yếu tố báo hiệu triển khai ERP thành công

4 yếu tố báo hiệu triển khai ERP thành công

Doanh nghiệp triển khai ERP và gặp khó khăn trong việc đưa ra đánh giá về khả năng thành công của dự án? Với 4 yếu tố báo hiệu triển khai ERP thành công dưới đây, các nhà quản trị hoàn toàn có thể đưa ra nhận định chính xác về khả năng thành công khi triển khai dự án của mình.

Dưới đây là 4 chỉ số cho thấy thời điểm tốt nhất để triển khai ERP thành công:

1. Các quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa và có tính liên kết

63% các công ty triển khai thành công đều có quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa và có tính liên kết. Việc xây dựng và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ sẽ giúp nhà quản lý hiểu vai trò và trách nhiệm của từng phòng ban, dễ dàng thay đổi cơ cấu tổ chức và dễ dàng xác định các yêu cầu nghiệp vụ để gửi tới đơn vị triển khai ERP. Bên cạnh đó, việc xây dựng quy trình nghiệp vụ trước khi triển khai ERP sẽ giúp quá trình áp dụng công nghệ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Từ đó, hỗ trợ tối đa quy trình nghiệp vụ đặc thù cũng như mục tiêu kinh doanh của mỗi tổ chức.

2. Xác định mức độ phù hợp

Trong thực tế, không hề tồn tại quy trình hoặc công nghệ nào là hoàn hảo và phần mềm ERP cũng vậy. Việc các doanh nghiệp cần làm là tìm hiểu và xác định mức độ phù hợp cùng khả năng đáp ứng của phần mềm ERP với quy trình nghiệp vụ nội bộ doanh nghiệp.

3. Gắn thẻ dữ liệu nhất quán

Việc gắn thẻ dữ liệu rất quan trọng. Việc gắn thẻ dữ liệu nhất quán và gắn thẻ dữ liệu meta sẽ dẫn đến báo cáo dễ dàng hơn sau này. Theo các chuyên gia, tới 41% các công ty triển khai ERP thành công nhất luôn coi các thẻ dữ liệu nhất quán quan trọng và đặt ưu tiên hàng đầu cho các thẻ dữ liệu.

4. Tập trung theo mốc thời gian dự án triển khai ERP

Chỉ số thứ 4 cho thấy triển khai ERP thành công cho thấy việc tập trung vào triển khai sẽ mang tới hữu ích. Khi doanh nghiệp lập sơ đồ triển khai dự án và đi theo mốc thời gian được lập sẽ khiến các công ty thành công hơn trong việc triển khai ERP. 75% các công ty được khảo sát đều cho rằng điều này rất quan trọng cho sự thành công của dự án.

Trước khi bắt đầu triển khai dự án ERP của mình, nhà quản trị cần xác định rõ kỳ vọng mà phần mềm ERP sẽ đạt được, nhân lực sẽ làm việc trong dự án và lên mốc thời gian để hoàn thành. Với các mục tiêu, mốc thời gian và nhân sự rõ ràng, bạn sẽ hoàn thành tốt công việc triển khai ERP thành công.

No Comments

Post A Comment